Gửi tin nhắn
Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd.
Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd.
Chuyến tham quan nhà máy
Nhà /

Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. Dòng sản xuất nhà máy

Dòng sản xuất

Dòng sản xuất PTFE tự động

 

Một dây chuyền sản xuất tự động PTFE (Polytetrafluoroethylene) đề cập đến một thiết lập sản xuất được thiết kế đặc biệt để sản xuất các sản phẩm PTFE theo cách tự động và hiệu quả

 

Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

R&D

Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Shenzhen Zhong Jian South Environment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1